دانلود آهنگ جان جان از

متن آهنگ:

گُوزلَرینین قاراسی یاندِریب یاندِریب مَنی
( سیاهی چشمانش سوزونده منو سوزونده )

یاندِریب مَنی
( منو سوزونده )

بو اُورَگیم یاراسی آی یاندِریب یاندِریب مَنی
( این زخم دلم آی سوزونده منو سوزونده )

یاندِریب مَنی
( منو سوزونده )

جان جان دِ گُورُوم نِیَه مَن سَنی چوخ سِومیشَم
( جان جان بگو ببینم چرا من تورو خیلی دوست دارم )

جان جان دِ گُورُوم نِیَه نَقَدَر قَلبینَه گِتمیشَم
( جان جان بگو ببینم چقدر وارد قلب تو شدم؟ )

جان جان دِ گُورُوم نِیَه مَن سَنی چوخ سِومیشَم
( جان جان بگو ببینم چرا من تورو خیلی دوست دارم )

جان جان دِ گُورُوم نَقَدَر قَلبینَه گِتمیشَم
( جان جان بگو ببینم چقدر وارد قلب تو شدم؟ )

سَنین عِشقین نَفَسدی مَنَه بیر عُمرَ بَسدی
( عشق تو نفسه برای یک عمر من بسه )

اینانمُرسان اَلین گُوی قَلبیم اُوسدَه گُر نَ سَسدی
( اگر باور نمیکنی دستت رو بذار روی قلبم ببین صدای چیه )

سَنین عِشقین نَفَسدی مَنَه بیر عُمرَ بَسدی
( عشق تو نفسه برای یک عمر من بسه )

اینانمُرسان اَلین گُوی قَلبیم اُوسدَه گُر نَ سَسدی
( اگر باور نمیکنی دستت رو بذار روی قلبم ببین صدای چیه )

مَنیم عشقیمدَ سَن سَن مَنیم عَمرَمدَه سَن سَن
( عشق من تویی تو عمر من تویی تو )

مَنیم جانیم دا سَن سَن آی سَنین قوربان اُلَم
( جان من تویی تو آی قربان تو بشوم )

مَنیم عشقیمدَ سَن سَن مَنیم عَمرَمدَه سَن سَن
( عشق من تویی تو عمر من تویی تو )

مَنیم جانیم دا سَن سَن آی سَنین قوربان اُلَم
( جان من تویی تو آی قربان تو بشوم )

جان جان دِ گُورُوم نِیَه مَن سَنی چوخ سِومیشَم
( جان جان بگو ببینم چرا من تورو خیلی دوست دارم )

جان جان دِ گُورُوم نَقَدَر قَلبینَه گِتمیشَم
( جان جان بگو ببینم چقدر وارد قلب تو شدم؟ )

جان جان دِ گُورُوم نِیَه مَن سَنی چوخ سِومیشَم
( جان جان بگو ببینم چرا من تورو خیلی دوست دارم )

جان جان دِ گُورُوم نَقَدَر قَلبینَه گِتمیشَم
( جان جان بگو ببینم چقدر وارد قلب تو شدم؟ )

اشتراک مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

Don`t copy text!